Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Programma

Van papier naar praktijk

Onze training en adviesprogramma’s zijn altijd op maat gemaakt, afhankelijk van het proces waarin de organisatie of het team zich bevindt en waar de behoefte ligt en kunnen face to face of online gegeven worden.

Wij zijn nieuwsgierig wat er binnen de organisatie al gebeurd met triadisch werken. Wat is er gedaan, wat is gelukt, waar loopt het vast?

Wij denken mee hoe het naastenbeleid van papier naar de praktijk vertaald kan worden.

Wij geven handvatten voor een goede implementatie waarin aandacht is voor allerlei facetten die voorwaardelijk zijn voor een goede implementatie (zoals een strategisch plan, ICT, zorgstappen, trainingen).

Hieronder een kort overzicht van ons aanbod.

Trainingen voor teams

Voor teams die het betrekken van naasten op een hoger doel willen stellen, geven we training op maat aan teams. Afhankelijk van de precieze wensen , stellen we een programma op van minstens 2 dagdelen.

Train de trainers opleiding

In een training van 5 dagen worden aan medewerkers handvatten gegeven om het naastenbeleid binnen hun instelling vorm te geven. De training is op maat, sluit aan bij het niveau en de wensen van de ggz-instelling.

In deze trainingen komt aan bod:

  • Didactiek
  • Naastenbeleid
  • Generieke Module Naasten
  • Inhoud van de training
  • Bespreken van valkuilen, meest gestelde vragen, etc
  • Het doornemen van de triade en de zorgstappen die je maakt in de triade
  • Bespreken van literatuur
  • Bespreken van opdrachten
  • Het bespreken van het implementatieproces
  • Het gebruik maken van hulpmiddelen, het tonen van sites, films, etc

Scholing Generieke Module Naasten (GMN)

De herschreven GMN is per augustus 2021 geautoriseerd en staat online. Dit is een kort document over de samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek. Daarnaast zijn er 6 werkkaarten en 1 samenvattingskaart. Werkkaarten die heel handig zijn voor de betrokkenen in de triade. Henk-Willem heeft een trainingsaanbod ontwikkeld samen met Joke van der Meulen https://www.familieperspectief.nl/

Dit in afstemming en samenwerking met Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon en Voorzitter Werkgroep GMN en Astrid Partouns coördinator GMN AKWA.

Het doel is om hulpverleners en naasten zowel kennis te laten maken van de inhoud van de GMN, als wel vaardigheden aan te bieden middels het gebruik van de werkkaarten. Binnenkort geven wij onze eerste online training voor hulpverleners en naasten. We willen hier een feestelijk tintje aan geven en deze eerste training gratis aanbieden. Eén deze weken zullen we op deze website en via Linkedin hier pr over maken en kan je je inschrijven.

Workshops

Wij zijn nieuwsgierig wat er binnen de organisatie al gebeurd met triadisch werken. Wat is er gedaan, wat is gelukt, waar loopt het vast?

Wij denken mee hoe het naastenbeleid van papier handen en voeten kan krijgen voor hulpverleners.

Wij kunnen op maat handvatten geven voor een goede implementatie waarin aandacht is voor allerlei facetten die voorwaardelijk zijn voor een goede implementatie (zoals een strategisch plan, ICT, zorgstappen, trainingen).

Webinars/symposia

Voor teams die hun teamdoel het betrekken van naasten op een hoger doel willen stellen, geven we training op maat aan teams. Afhankelijk van de precieze wensen , stellen we een programma op van minstens 1 dagdeel, tot meerdere dagdelen verspreid over een periode waarin de vorderingen en belemmeringen besproken kunnen worden.

Pilot training voor naasten: Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving; handvatten voor naasten

In samenwerking met het Trimbos instituut heeft Henk-Willem een pilot training ontwikkeld voor naasten. De moderne versie van de psycho-educatie psychische problemen in je naaste omgeving. Het idee is dat er meer een accent ligt op naasten trainen om vaardig te zijn als naaste, voor zichzelf, naar hun dierbare, in de triade in de samenwerking met de hulpverlener en vaardigheden aan te leren in de herstelondersteuning naar hun dierbare en aandacht te hebben voor hun eigen herstelproces. De train-de-trainer cursus is aan te vragen bij ebransen@trimbos.nl

Coaching aan naasten

Naasten die behoefte hebben aan coachingsgesprekken rond hun rol als naaste van, kunnen wij individuele gesprekken aanbieden.

Online module het betrekken van naasten op GGZ-Ecademy

Samen met Monique Meutstege https://moniquemeutstege.nl/over-mij/ heeft Henk-Willem een online module ontwikkeld voor hulpverleners. In eerste instantie was dat voor medewerkers van HVO-Querido. HVO-Querido heeft deze module gratis aangeboden aan GGZ-Ecademy. De Module is te volgen voor hulpverleners waarvan hun instelling lid zijn van GGZ-Ecademy. De module is praktisch, heeft kleine stapjes, kleine tekstjes, filmpjes, linkjes, vragen, uitdagingen om in de praktijk te oefenen. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere aandacht voor de naaste, naastenbeleid, enkele onderdelen van de GMN, eigen ervaring, triadisch werken. Deze module past uitstekend naaste en live training. In de online module kan de hulpverlener in zijn eigen tempo de materie zich eigen maken. In de live training kunnen vaardigheden getraind worden, kunnen vragen gesteld worden.

%d bloggers liken dit: